“ఇచ్చి-పుచ్చుకోండి!“ ఎంత ఇస్తారో అంతకంటే రెండింతలు ఎక్కువ గెలుచుకుంటారు. ధన, కనక, వస్తు రూపంలో నాకు టైం మీద సమర్పించుకుంటే అంతకి రెండింతలు మీరు గెలుచుకుంటారు.

ఏదో T.V లో advertisement లా ఉంది అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు తీర్థం లో కాలేసినట్టే. ఇదేంటే? వేస్తే పప్పు లో వెయ్యాలి కానీ విడ్డూరంగా తీర్థం లో వేయడమేంటి అని ఆలోచిస్తున్నారా? తొందరెందుకు దండగా నేను ఉన్నాగా అండగా. ఆవేశపడకండి. మీకు అర్ధమయ్యేలా నేను చెబుతాను.

కధలోకి వెళ్ళే ముందు ఇది చెప్పండి. గోవిందా- గోవింద. గట్టిగ చెప్పండి గోవిందా- గోవింద. ముచ్చటగా మూడోసారి చెప్పండి గోవిందా- గోవింద!

ఇప్పుడు అసలు కధలోకి వద్దాం.

సాక్షాత్ దైవస్వరూపుడు . . . కాదు కాదు, దైవమే Give and Take Policy ని పెట్టింది. అందుకే ముందే చెప్పా, ఇచ్చి పుచ్చుకో అని. త్రిలోకాల్లో ఈ Bill అమలులో ఉంది. అమలు చేసాక బిల్ ఏంటి? ఇదిప్పుడు చట్టం. ఇదే ప్రస్తుత న్యాయం కూడా.

నిజమేగా దేవుడు చాల costly అయ్యాడు. అన్ని ఉన్నవారికే ఇంకా ఇవ్వడం దేవుడికి అలవాటైపోయింది. చాలా డబ్బులు హుండిలో వేసి, ఏ నగలో, బంగారమో ముడుపు కట్టేసారనుకోండి. అంతే! Super fast express లా మీ కోరికలన్నీ ఇట్టే ఫలించేస్తాయి.

“మీరు మీ జాతకం ప్రకారం ఫలానా హోమం చేసి, అభిషేకం కూడా చేసి, ఇంత బంగారాన్ని దేవుడికి సమర్పించి, మరీ అరవై రకాల ప్రసాదాలు కాకపోయినా ఏ ఆరు రకాల వంటకాలో నివేదిస్తే చాలు, మీకు పెళ్ళి జరుగుతుంది. ఉద్యోగం నడుచుకుంటూ వస్తుంది. ఇక లక్ష్మి దేవి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది.” ఇలా ఏ బాబానో ఎవరికన్నా చెబితే ఏం చేస్తారు? ఏముంది, ఉన్నావారయితే మరుసటి రోజే ఆ పూజలన్ని చేసేస్తారు. మరి లేనివారు? ‘అయ్యో, అంత డబ్బే కనుక ఉంటే ఈ కష్టాలెందుకు’ అని బతికేస్తారు.

ఈ మధ్య ఓ పూజలో ఒక బాబా చెబుతున్నమాటలివి. ” ఇవాళ ఈ పూజకొచ్చి, ప్రసాదం తిన్నవారే అదృష్టవంతులు. పూజకొచ్చి ప్రసాదం తినకుండా వెళ్ళినా, అసలు పూజకే రాని వారు చాలా దురదృష్టవంతులు.”

మనలో మన మాట- పూజకి హడావిడిగా వచ్చి వెళ్ళిన వారిలో ఒకరు, ఏ కోట్ల రూపాయలలో బిజినెస్ కాంట్రాక్టు కోసమో వెళ్ళిఉండవచ్చుగా. మరి అతను కోట్ల బిజినెస్ చేస్తునందుకు అదృష్టవంతుడా? లేక ప్రసాదం తీసుకోనందుకు దురద్రుష్టవంతుడా? ఇక పూజకే రానివారు అంటారా . . గుడి బయట అడుక్కునేవారిని లోపలకి రానిస్తారా? పోనీ పూజ అవ్వగానే భక్తులందరికీ ప్రసాదం పెట్టినట్టు వీరికి ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి ఇస్తారా? ఇవ్వరు. ఇచ్చినా అది మిగిలిన ప్రసాదం అయితే పెడతారు. మరి వీలందరు దురదృష్టవంతుల list లోకి వస్తారా?

అందరిని చల్లగా చూసే బాధ్యత దేవుడిదే అంటారుగా. మరి ఉన్నవాడు- లేనివాడు అనే భేదాలు ఎందుకు? ఆయనకి పూజలు- పునస్కారాలు చేసి Publicity చేసేవారికే అన్ని ఇస్తాడు. ఇవేం చేయ్యనివారిని అసలు పట్టించుకోడు. ఇదేం న్యాయం తండ్రి! అందరు నీ బిడ్డలే అయినప్పుడు అందరిని సమానంగా చూడాలిగా. నువ్వే పట్టించుకోకపోతే ఇంకెవరు పట్టించుకుంటారు?

మొక్కులు తీర్చకపోతే దేవుడు శిక్షిస్తాడా? టైం కి అన్ని మొక్కులు తీర్చేస్తేనే కోరుకున్నవి ప్రసదిస్తడా? ఓహో! అంటే దేవుడు కూడా మనుషుల్లా పగ తీర్చుకుంటాడు అన్నమాట.

నాకెప్పుడు ఓ సందేహం ఉంటుంది. సమాజంలో దొంగ బాబాలు ఎందుకు పుట్టుకొస్తారు? డబ్బుకోసమేగా? మరి దేవుడు కూడా తన ఖాతాని పెంచుకోడానికే తన భక్తులకి ఇలాంటి సెంటిమెంట్లు పెడుతాడ?

వినండి, బాగా వినండి. మీరు చాలా సంపాదించుకొని, మీ దెగ్గర కార్లు, బంగళాలు వచ్చేసాకా దేవుడిని ప్రార్ధించండి. మీకు కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చేస్తాడు. ఎందుకంటే మీరు కూడా RICH అనే మాట మెడలో వేసుకుని తిరుగుతారుగా.

కాని కొండలలో నెలకొన్న స్వామి- కోనేటి లోని చిన్న చిన్న జీవ రాసులని కూడా అప్పుడప్పుడు ఏ ఆషాడం offer గానో, శ్రావణం sale లోనో, మరి ఇంకే discount season లోనో కనికరిస్తూ ఉండు. నువ్వు busy ఉండే పండగ season లో కాకపోయినా, తమరి ఖాళి సమయాల్లో కాస్త అలోచించి, నీ policy లో కొన్ని మార్పులు చెయ్యాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను.

మనం కూడా “స్వచ్ఛమయిన మనసుతో నమ్మి, స్వేచ్చగా జీవిద్దాం”. కానీ. . . . . ఆ స్వేచ్చకి ఎంత ఖర్చవుతుందో? ఆగండి, దేవుడినే అడిగి చెబుతా!!!

Sravya Bandaru

She is pursuing PG Diploma in Journalism in AP College of Journalism. She has been learning Kuchipudi dance for 11 years. She holds a diploma from Telugu University. She wishes to pursue her career in media.
Sravya Bandaru

5 thoughts on “కటాక్షించేవాడు దేవుడా ? కక్షకట్టేవాడు దేవుడా ?

  1. ఉన్న వాళ్ళ దేవుడి హుండీ పెద్దది, లేనివాడి దేవుడి మనసు గొప్పది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *