జర్నలిజం కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు ఆగస్టు 2018

ఎ.పి. కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ జర్నలిజం లో ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడిన జర్నలిజం కోర్సులకు 2018-19 విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి: క్రమసంఖ్య      కోర్సు                                                                            […]

ADMISSIONS INTO JOURNALISM COURSES AUG.’18

Admissions into the journalism courses offered by A.P.College of Journalism for the academic year 2018-’19 have commenced: S.No      Course                                                   Duration            Minimum Qualification 1. […]