జర్నలిజం కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు 2017-18

  ఎ.పి. కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ జర్నలిజం లో ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడిన జర్నలిజం కోర్సులకు 2017-18 విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి: క్రమ.సంఖ్య           కోర్సు                                                   వ్యవధి               […]