నిరీక్షణ

ఉషోదయం అవుతుంటే కలలోని నీ రూపం కనుమరుగవుతుందనే అని సంధ్యా సమయం కోసం మనసు వేచి చూస్తుంది తిరిగి నీ దర్శనం పొందాలని కల కోసం నిద్రిస్తున్నా… కలలోని నీ కోసం నిద్రిస్తున్నా… కలలోని నీ రూపాన్ని కంటి పాపలో దాచుకున్నా కనులు తెరిచినా కనుమరుగవ్వకుండా గుండెల్లో నింపుకున్నా అదేంటో! చిత్రంగా ఉషోదయంలో ఉషస్సులో సాయంసంధ్యలో చిరుగాలిలో నీ స్పర్శ కాలి అందెల సవ్వడి వింటే కలలోని నీ నవ్వుల గల గల జ్ఞాపకం అరే…! నవ్వినపుడు […]