ఉషోదయం అవుతుంటే

కలలోని నీ రూపం కనుమరుగవుతుందనే అని

సంధ్యా సమయం కోసం మనసు వేచి చూస్తుంది

తిరిగి నీ దర్శనం పొందాలని

కల కోసం నిద్రిస్తున్నా…

కలలోని నీ కోసం నిద్రిస్తున్నా…

కలలోని నీ రూపాన్ని కంటి పాపలో దాచుకున్నా

కనులు తెరిచినా కనుమరుగవ్వకుండా గుండెల్లో నింపుకున్నా

అదేంటో! చిత్రంగా ఉషోదయంలో ఉషస్సులో

సాయంసంధ్యలో చిరుగాలిలో నీ స్పర్శ

కాలి అందెల సవ్వడి వింటే కలలోని నీ నవ్వుల

గల గల జ్ఞాపకం

అరే…! నవ్వినపుడు కనీసం విరబూసిన

పువ్వులనైనా దాచుకుందామంటే దొరకవే

ఆకాశంలో వెండి మబ్బులై తిరిగి ఆ నవ్వుల

పువ్వులు విరబూస్తున్నాయి

నాలో నిద్రించే ”కళ” ను సైతం కవిత రూపంలో

మేల్కొల్పిన కలల రాణి నిజ జీవితంలో

ఒక్క క్షణమైనా నీ రూపాన్ని చూడాలని నిరీక్షిస్తూ………

Samaikya

She recently completed PG Diploma in Journalism. She also holds a B.Tech degree. Her interests include reading poetry and literature. She has strong passion for writing stories and essays.
Samaikya

Latest posts by Samaikya (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *