లోకంలో అందరితో పాటు నేను ఉన్నాను అనుకున్నాను…  కాని ఒ మనిషిలా కాదు ఎవరికి ఏమి కాని ఒ వింత జీవిలా అని ఈ మధ్యనే తెలిసింది… ఇంతకు నేను ఎవరో చెప్పలేదు కదూ… నేనో కాటికాపరిని… చావులు చేస్తాను. పుట్టుకను దేవుడు ఇస్తాడు … మరణాన్ని దేవుడే ఇస్తాడు. ఓ జీవి ఈ లోకంలోకి అడుగు పెడుతున్నడు అంటే ఎక్కడ లేని సంతోషం మనలో కలుగుతుంది.. అలాగే మనకి ఎంతో ఆప్తులైన వారు దూరం అయిపోతే బాధపడతాం. ఆత్మయులు మీ నుండి దూరమైతున్న ఆ క్షణం  ఎంతగానో క్రుంగదీస్తుంది కాదనడం లేదు… కాని అ క్షణం  మేము డబ్బులు  అడిగి తీసుకుంటాం… మీ ముఖల్లో ఒ చిరాకుని చూసాను అసలే బాధపడుతుంటే మధ్యలో వీడి గొడవ ఎంటన్నమీ ప్రశ్న నన్ను తాకింది…  మరి మేము మనషులమే కదా బతకాలంటే జీవనాధారం కావాలి గా?  మాకా ఈ పని తప్పితే వేరే పని రాదాయ్యె …  మీ ఆత్మీయులని దూరం చేస్తున్నాం  అని కోపం కాబోలు ….  మాకు  దేవుడు ఎవరో కాదు… ప్రతి రోజు మేము చితిపై పగుకోబెట్టె మీ ఆత్మీయులే. వారు ఈ లోకాన్ని విడుస్తు మాకు జీవితాన్ని ఇస్తున్నారు.. వారి చావు ద్వారా వచ్చిన డబ్బె మాకు ఆధారం.

ఏ రూపానా మేము వారి రుణం తీర్చుకోగలం క్షేమంగా పంపడం తప్పితే… మేము లేకపోతే మీవాళ్ళని సాగానంప గలరా? …  ఒ మనిషిని దాహనం చేయాల్సి వచ్చిందే అని బాధ పడని రోజు లేదు… మీ సంతోషాన్ని మీకు దూరం చేస్తున్నాని బాధ నేను వున్నంత వరకు నన్ను వెటాడుతూనే ఉంటుంది. రేపు నేనైన పోతానుగా మీమల్నీ బాధ పెడితే క్షెమించండి కాని తక్కువ చేసి మాట్లడాకండి .మీ వాళ్ళని మేము వృత్తిలా భావించి సాగనంపడం లేదు … వారే మా భవిషత్తు అని గుర్తుపెట్టుకోని  బాధ్యతతో… పంపుతాం… మాకు జీవితాన్ని ఇచ్చిన వారికి బదులుగా రుణం తీర్చుకుంటున్నాం అంతే…

ఇదండీ ఒ కాటికాపరి వాడి జీవితం రోడ్ పై అక్సిడంట్ జరిగితే ఒ పదిమంది పొగువుతారు. అప్పుడు కేవలం సాటి మనిషిలా మానవత్వం చూపుతాం కాని వారిది ఏ కులం ఏ మతం అని అలోచించాం కదా?  గోప్పవాడు చనిపోయిన బిదవాడు చనిపోయిన అంతక్రియ పక్రియలో మార్పు లేదుగా… మనిషి పుట్టక కులాలు మతాలు పుట్టాయి గాని కులాలు.. మతలు పుట్టక మనం పుట్టాలేదు గా… కులాలు,మతలు అని వేరు చేసి చూస్తే ఆఫీస్ లో కోలీగ్ పక్కన కూర్చోవలన్న ఆలోచిస్తారు కాబోలు … ఈ గోడవలకి అన్నెం పుణెం ఎరుగని పసిపిల్లలు బలైతున్నారు. చదువుకోవాలంటే భయం సరదగా పక్క పిల్లవాడి తో ఆడాలంటే భయం.. పెద్దవాళ్ళుగా మనం ధైర్యం చెప్పాలే గాని దీనికి వోత్తాసు పలుకి చిన్నపిల్లలా బంగారు భవిష్యత్తు పడుచేయడం ఎంత వరకు సబబో ఆలోచించండి.

Keerthana M

Keerthana completed her graduation and is now pursuing PG DIPLOMA IN JOURNALISM (PGDJ) in AP College of Journalism. Her interests inlcude singing, writing stories, composing tunes to her own songs.
Keerthana M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *