జర్నలిజం కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు: 2022-23

ఎ.పి. కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ జర్నలిజం లో ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడిన జర్నలిజం కోర్సులకు 2022-23 విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి: క్రమసంఖ్య      కోర్సు                                                                            […]

ADMISSIONS INTO JOURNALISM COURSES 2022-2023

Admissions into the journalism courses offered by A.P.College of Journalism for the academic year 2022-’23 have commenced: S.No      Course                                                         Duration            Minimum […]