‘టూ’డేస్‌ లవ్‌

ఐ లవ యూ…! నువ్వు కాదంటే చచ్చిపోతాను అంటాడు ఒకడు, నన్ను ప్రేమించక పోతే చంపేస్తాను అంటాడు మరోకడు ఇదేనా ప్రేమంటే? ఎన్నో ఆశలతో, మరెన్నో కోరికలతో యువతరం ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో ‘ప్రేమ’ అనేది ఒక అత్యవసర చర్యగా ఈ తరం యువతీ యువకులు భావిస్తున్నారు. యవ్వనంలో పుట్టే ఆకర్షణకు ప్రేమ అని పేరును పెడుతున్నారు. ఎంత ఎక్కువ మంది గర్ల్‌ఫ్రెండ్స్‌ లేదా బాయ్‌ ఫ్రెండ్స్‌ ఉండడం అనేది నేటి యువతరంకి ఒక స్టేటస్‌ సింబల్‌గా […]